You are currently viewing 12 marca 2023- TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           

12 marca 2023- TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

2. Dzisiaj ostatni dzień naszych parafialnych rekolekcji. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, Bóg zapłać ks. Rafałowi Cudziło, za przeprowadzenie nas przez ten święty czas rekolekcji, za wygłoszone słowo Boże do dzieci i dorosłych, za ten czas wspólnej modlitwy z nami. Bóg zapłać. Dzisiaj jeszcze o godz. 16.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.

3. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej.

4. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Pocieszenia o godz. 16.30. Nazywamy Ją Ratunkiem ginących grzeszników, prośmy zatem, aby Matka Niebieska wspierała nas na drogach wielkopostnego nawrócenia.

5. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w kraju i zagranicą. Takim wsparciem może być zakupienie przez nas „baranka wielkanocnego”.

6. W czwartek od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

7. W piątek Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 16.00, a dla dorosłych o godz. 17.00, następnie Msza święta.

8. W każdą niedzielę przed Mszą świętą o godz. 12.00 wspólne śpiewanie dzieci. Zapraszamy.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na ogrzewanie kościoła. Zebrano 2623 zł. Bóg zapłać za indywidualne ofiary składane na prace remontowe. W ostatnim czasie to trzy anonimowe ofiary po 200 zł.

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, za kwiaty przed obraz św. Jana Pawła II i za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego 450 zł., parafianom z ul. Rakowskiej: Bożena Trybuszkiewicz, Barbara Michalska, Monika Krzemińska, Maria Adamus, Danuta Olszewska, Ewa Wątroba i Bożena Witecka. W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy parafianom z ul. Sportowej i Opatowskiej.

11. W ostatnim tygodniu do wieczności odeszli: + Macieja Łoch i + Henryka Patrzałek, której pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 13.00. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

ks. Leszek Biłas, proboszcz