Troska o należyty pogrzeb chrześcijański jest sposobem wyrażenia szacunku dla osoby zmarłej, jak również świadectwem naszej wiary w życie wieczne.

Formalności związane z załatwieniem pogrzebu:

1. Z kartą zgonu wydaną przez lekarza, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie otrzymamy „Akt zgonu” oraz część karty zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza.

2. Jeżeli nasz bliski zmarł w szpitalu i przed śmiercią przystąpił do spowiedzi, komunii św., przyjął namaszczenie chorych – przynosimy zaświadczenie od ks. kapelana.

3. Z tymi dokumentami udajemy się do kancelarii parafialnej  i tam ustalamy godzinę pogrzebu.

Jeśli zmarły nie był naszym parafianinem, należy uzyskać od proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania pozwolenie na pogrzeb w naszej parafii.

4. Załatwiamy formalności z organistą, kościelnym, grabarzem.

5. Ofiara składana z racji pogrzebu jest dobrowolna, natomiast obowiązkowa jest opłata za miejsce na cmentarzu (tzw. placowe). Wynosi ona 400 zł i jest ważna przez 20 lat.

 

Można przygotować krótkie i czytelne pożegnanie w imieniu zmarłego i przekazać je księdzu najpóźniej przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych (nie w ich trakcie!). Jak wskazuje sama nazwa – w pożegnaniu wymieniamy osoby, które zmarły żegna i którym rodzina dziękuje. Nie cytujemy poezji, nie piszemy życiorysu czy pieśni pochwalnych na cześć zmarłego.

Należy pamiętać, że modlitwa, zwłaszcza Msza św. za zmarłego, oraz pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. W związku z tym należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św., która w naszej parafii jest przed każdą Mszą św.