FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ 

została powołana w celu:

  • Podnoszenia świadomości wiernych w kraju i za granicą dotyczącej Obrazu i Matki Boskiej Bogoryjskiej. 
  • Działań na rzecz renowacji i konserwacji Cudownego Obrazu, wystroju Sanktuarium i jego otoczenia. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i wspieranie działań w zakresie:

  1. Szerzenia czci obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  2. Upowszechniania wiedzy o cudownym obrazie Matki Boskiej Bogoryjskiej w kraju i za granicą.
  3. Sprawowania opieki duchowej i duszpasterskiej nad pielgrzymami przybywającymi do Sanktuarium.
  4. Gromadzenia i archiwizowania dokumentów potwierdzających cudowną moc obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  5. Współpracy z placówkami oświatowo-kulturalnymi działającymi na terenie parafii w celu propagowania wiedzy o cudownym obrazie Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  6. Organizowania konkursów dla dzieci dotyczących wiedzy na temat cudownego obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej i fundowanie nagród laureatom konkursu.
  7. Krzewienia i kultywowania miejscowych związanych zwyczajów z cudownym obrazem Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  8. Prac konserwatorskich w Sanktuarium i jego otoczeniu.

 

 

Dane Fundacji:

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ

ul. Staszowska 9

28-210 Bogoria

KRS: 0000331024

Nr. konta: 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002

 

Dla ofiarodawców zagranicznych :

SWIFT / BIC: POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Staszowie

IBAN: PL 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002