You are currently viewing ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa napełni wasze serca, dając wam siłę i wytrwałość w codziennych wyzwaniach. Niech ta nadzieja na życie wieczne pozwoli wam spojrzeć na przyszłość z optymizmem i ufnością, wiedząc, że Chrystus zwyciężył śmierć i grzech dla waszego zbawienia. W tym szczególnym czasie niech obfitość łaski Bożej objawi się w waszym życiu, umacniając was w wierze i dając wam siłę do przezwyciężania trudności. Niech pokój Zmartwychwstałego Chrystusa wypełni wasze domy i relacje, przynosząc harmonię i jedność w rodzinie oraz społeczności. Niech miłość, którą Chrystus okazał nam poprzez swoje zmartwychwstanie, inspiruje was do miłowania siebie nawzajem i służenia potrzebującym. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie zawsze waszym przewodnikiem i oparciem w życiu. Niech Jego przykład miłości, łaski i przebaczenia prowadzi was na drodze do zbawienia i świętości. Wierzymy, że Jego zmartwychwstanie przynosi nadzieję na nowe życie i odkupienie dla każdego z was, dlatego oddajemy Mu chwałę i dziękujemy za Jego ofiarę.
Wesołego Alleluja! Życzą kapłani posługujący w naszym Sanktuarium.