You are currently viewing Zlot generalny kurii Legionu Maryi

Zlot generalny kurii Legionu Maryi

W sobotę 12 listopada 2022 roku w naszym sanktuarium miał miejsce zlot generalny kurii Legionu Maryi. Na spotkanie przybyli legioniści ze swoimi proporcami i sztandarami z 7 prezydiów: Bogoria, Mostki, Staszów – św. Barbara, Staszów – św. Bartłomiej, Wiśniowa, Niemirów, Koniemłoty. Po zawiązaniu wspólnoty odmówiono Różaniec i wstępne modlitwy legionowe. Następnie ksiądz proboszcz Leszek Biłas wygłosił konferencje na temat roli Maryi w życiu członka Legionu. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Rafał Cudziło, diecezjalny opiekun duchowy legionistów. Spotkanie w kościele parafialnym zakończyły modlitwy wspólnotowe. Następnie w sali parafialnej odbyła się radosna agapa, czas świadectwa i śpiew pieśni maryjnych. Cotygodniowe spotkania formacyjne w Bogorii odbywają się w każdą środę a członkowie Legionu Maryi zapraszają w szeregi swojej wspólnoty.