You are currently viewing Wizytacja biskupa w naszej parafii

Wizytacja biskupa w naszej parafii

W dniu 8 marca 2024 roku parafia Bogoria miała zaszczyt gościć biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w ramach wizytacji duszpasterskiej. Plan wizyty był starannie przygotowany a obejmował liczne spotkania i ceremonie w różnych miejscach parafii.

Rozpoczęcie miało miejsce o godzinie 11:40, gdy biskup przybył pod plebanię. Następnie odwiedził Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, gdzie spotkał się z Gronem Pedagogicznym oraz przedstawicielami uczniów. Kolejne punkty programu obejmowały wizyty w Szkole Podstawowej w Mostkach oraz w kaplicy dojazdowej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mostkach, gdzie zaproszeni mieszkańcy mieli okazję powitać biskupa.

Po krótkiej przerwie, biskup kontynuował swoją wizytę odwiedzając mieszkania kapłanów oraz podpisując księgi parafialne w kancelarii. Następnie spotkał się z chorymi oraz odwiedził cmentarz parafialny, gdzie także zaproszeni zostali parafianie.

O godzinie 15:30 odbyło się spotkanie z Radą Parafialną na plebanii, po czym biskup uczestniczył w prezentacji grup parafialnych w kościele. W tym czasie zostały zaprezentowane takie grupy jak: ministranci, schola, Dziewczęca Służba Maryjna, Róże Różańcowe, a także harcerze i Ochotnicza Straż Pożarna z Bogorii i Zimnowody.

Najważniejszym punktem wizyty biskupa było uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej z asystą liturgiczną. Po mszy odbyła się Droga Krzyżowa prowadzona przez ks. proboszcza, a całość zakończyło się pożegnaniem i podziękowaniem ze strony proboszcza.