You are currently viewing Światełko betlejemskie

Światełko betlejemskie

W miniony weekend harcerze i harcerki z 21. Bogoryjskiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” wybrali się do Zakopanego na zlot Betlejemskiego Światła Pokoju aby móc przekazać je dalej do domów każdego z nas. Uroczyste przekazanie światła odbyło się w Popradzie na Słowacji, gdzie Naczelniczka ZHP odebrała światło z rąk słowackich skautów. Delegaci z każdej chorągwi odpalili ogień i rozpoczęli jego sztafetę po całej Polsce. Reprezentacją Chorągwi Kieleckiej była Drużyna z Bogorii. Tego samego dnia wieczorem harcerze przekazali światło w Kościele Akademickim Jana Pawła II w Kielcach podczas uroczystej Mszy Świętej. Harcerze przyniosą światełko betlejemskie również do naszego Sanktuarium. W sobotę 24 grudnia o godz. 7:00, będą uczestniczyć w porannej Mszy Świętej i przekażą światło każdemu, kto zechce zapalić je na wigilijnym stole. Zapraszamy.