You are currently viewing Nocne czuwanie Grup Modlitwy Ojca Pio

Nocne czuwanie Grup Modlitwy Ojca Pio

Z dnia 25 na 26 listopada 2022 r. odbyło się ogólnopolskie nocne czuwanie modlitewne na Świętym Krzyżu. Wzięła w nim udział nasza Grupa Modlitwy Ojca Pio wraz ze swoim opiekunem – proboszczem Leszkiem Biłasem, koordynatorem diecezjalnym tychże grup. Punktem kulminacyjnym czuwania była Eucharystia, sprawowana o północy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Diakonii Uwielbienia „Posłańcy Miłości ” za uświetnienie tego wydarzenia i poprowadzenie adoracji.