You are currently viewing Janowska Kapituła Kolegiacka

Janowska Kapituła Kolegiacka

W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się instalacja nowo mianowanego kanonika gremialnego w Janowskiej Kapitule Kolegiackiej.
Dnia 14 marca 2023 r. biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz mianował nowym kanonikiem gremialnym janowskiej kapituły ks. Lesława Biłasa, proboszcza parafii i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. Zgodnie ze statutem kapituły nowy kanonik gremialny musi objąć urząd w ciągu trzech miesięcy. Obrzęd instalacji czyli uroczystego wprowadzenia nowego kanonika do kapituły janowskiej odbył się podczas Mszy św. o godz. 12.00. Najpierw nowo minowany kanonik został wprowadzony do świątyni, gdzie dziekan kapituły, ks. Tomasz Lis, odczytał wobec zgromadzonych wiernych dekret biskupa i wskazał miejsce w chórze, czyli stallę przeznaczoną dla właściwego kanonika. – Każdy mianowany kanonik jest „instalowany”, co oznacza, że bierze w posiadanie swoją stallę, w której zasiądzie. To gest liturgiczny, początek obecności w kapitule danej osoby – wyjaśnił ks. Tomasz Lis, dziekan janowskiej kapituły. Następnie ks. Lesław Biłas sprawował Mszę św. wraz z miejscowymi kapłanami.
Kapituła Kolegiacka w Janowie Lubelskim została erygowana, czyli ustanowiona w 2015 r. przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Kapituła składa się z Kolegium Kapituły, które tworzy 9 kanoników gremialnych oraz kanoników honorowych.