You are currently viewing Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio

Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio

Dnia 22 kwietnia 2023 r. w naszym Sanktuarium odbyło się diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio. Modlitwa rozpoczęła się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00. Następnie licznie zgromadzeni pielgrzymi (ok. 150 osób) wysłuchali konferencji krajowego opiekuna Grup Modlitwy Ojca Pio o. Roberta Krawca na temat wiary. O godz. 16:00 czciciele ojca Pio odmówili różaniec a potem po krótkiej przerwie zatrzymali się by wysłuchać drugiej konferencji ks. Radosława Koterbskiego na temat tego w jaki sposób radzić sobie z rozproszeniami jakich doświadczamy na modlitwie. Potem nastąpił posiłek a po nim o godz. 19:00 Eucharystia. Na koniec „Diakonia Uwielbienia – Posłańcy Miłości” poprowadzili Wieczór Uwielbienia, który zakończył się Apelem Jasnogórskim. Diecezjalny koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio ks. kan. Leszek Biłas wyraża wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania: duszpasterzom, pielgrzymom a także parafianom za zaangażowanie, uczestnictwo i gorliwą modlitwę w tym czasie.