You are currently viewing Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio u bogoryjskiej Matki Bożej Pocieszenia.

Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio u bogoryjskiej Matki Bożej Pocieszenia.

W wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, Grupy Modlitwy Ojca Pio naszej diecezji spotkały się na corocznym nocnym czuwaniu. Hasło spotkania – „Eucharystia w życiu św. Ojca Pio”, nawiązywało do trwającego Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej.

Ks. Leszek Biłas, diecezjalny moderator Grup Modlitwy Ojca Pio i kustosz miejsca spotkania, podczas Apelu Jasnogórskiego poddał rozważaniu słowa: JESTEM (bo miłość wyraża się przez obecność), PAMIĘTAM (bo pamięć i wdzięczność powinny iść w parze), CZUWAM (bo formuję sumienie według prawdy).

W konferencji ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, odwołując się do przykładu św. Ojca Pio, przedstawił Mszę św. jako ofiarę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, której owocem jest uczta. Natomiast w homilii mówił o Zmartwychwstałym Panu, nieustannie wstawiającym się za nami z miłości do nas. Pytał, jak zabiegamy o własne zbawienie i czy dajemy bliźnim świadectwo o zbawieniu, naszym słowem i przykładem życia.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia, Pani Bogoryjskiej powierzaliśmy prośby, podziękowania i postanowienia poprzez modlitwę różańcową, koronkę do Bożego Miłosierdzia i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jesteśmy przekonani, że Ona wysłuchała naszych modlitw i orędowała za nami u Swego Syna, którego adorowaliśmy w ciszy w Najświętszym Sakramencie, w oczekiwaniu na zbliżającą się uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela.