You are currently viewing Święty Mikołaj

Święty Mikołaj

Dziś w naszym Sanktuarium nawiedził nas święty Mikołaj, rozdawał prezenty, pytał czy sumiennie wypełniamy obowiązki i razem się z nami modlił 😀😀😀