You are currently viewing Przygotowanie na przyjście Pana

Przygotowanie na przyjście Pana

Trwają przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę ostania Msza święta roratnia o godz. 7.00, w czasie której harcerze przyniosą światło betlejemskie, które będziemy mogli zabrać po Mszy świętej do naszych domów i zapalić w czasie wieczerzy wigilijnej.