You are currently viewing „Posłańcy miłości”

„Posłańcy miłości”

Dnia 4 grudnia 2022 r. w naszym Sanktuarium począwszy od Mszy Świętej o godz. 12.00 wspólnie uwielbialiśmy Boga. Całość poprowadził ksiądz Radosław Koterbski. Muzycznie posługiwała Diakonia Uwielbienia ,,Posłańcy Miłości” Pawła i Sabiny Wawryków. Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność i włączanie się w modlitwę i śpiewy.