You are currently viewing Obchody ku czci świętego Huberta

Obchody ku czci świętego Huberta

W dniu 5 listopada 2022 roku w naszym Sanktuarium miało miejsce spotkanie myśliwych zrzeszonych w Kole Łowieckim „Szarak”. Uroczystości ku czci świętego Huberta rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. proboszcz Leszek Biłas. Homilię wygłosił ks. Janusz Filarowski – proboszcz z Sanktuarium św. Antoniego w Padwi Narodowej. Kapelan myśliwych w homilii mówił: „Myśliwy to kustosz przyrody, który nie tylko dokonuje selekcji zwierzyny, ale troszczy się o przyrodę. Na nas myśliwych spoczywa obowiązek dobrego gospodarowania – ochrony przyrody. Brońcie polskich lasów i ochraniajcie zwierzynę”. Przybliżając postać świętego Huberta, zachęcał do realizacji powołania – jakim jest bycie myśliwym – w duchu chrześcijańskim. Po zakończonej Mszy Świętej zgromadzeni udali się do miejscowości Wysoki Małe, aby uczestniczyć w myśliwskiej biesiadzie.